Csapatunk

Urbán Tibor ügyvezető, vezető tanácsadó – pályázatkezelés

Tibor üzleti megoldások diplomáját 1992-ben, majd agrármérnöki végzettségét 2005-ben szerezte meg. Pályája első éveiben elsősorban az értékesítés területén dolgozott, majd a különböző Európai Uniós illetve hazai finanszírozású pályázatokkal 2004-ben, az IT Információs Társadalom Kht. munkatársaként ismerkedett meg. A Pályázatkezelési Iroda munkatársaként feladata volt – többek között – a GVOP pályázatok kezelése, tervezése, előkészítése; projektfelügyeleti referensként a kedvezményezettek szerződéskötésének, elszámolásának támogatása. A későbbi jogutód, MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt-nél Tibor a Pályázatkezelési Igazgatóság SA IT főosztályon, program menedzserként folytatta munkáját, ahol feladatai közé tartozott: pályázati kiírások tervezése, döntés előkészítési feladatok ellátása, formai, tartalmi értékelések lebonyolítása, részvétel a bíráló bizottsági üléseken, támogatási szerződések, szerződésmódosítások kezelése, kifizetés igénylési dokumentációk kezelése, kapcsolattartás az ügyfelekkel. A közreműködői oldal elhagyása után a pályázói oldal következett, Tibor 2008-tól a GRID CEE Tanácsadó Zrt. vezető tanácsadója lett. Itt pályázati tanácsadással, hazai és EU pályázati lehetőségek felmérésével, projektek generálásával, előkészítésével, a kapcsolódó elszámolások lebonyolításával, az ügyfélkapcsolati tevékenységek ellátásával foglalkozott. Tibor részt vett a menedzsment munkájában, a céges költségvetés tervezésében, a közbeszerzési eljárásokban, a projektek pénzügyi és erőforrás tervezésében, vezetésében. Az iPlus Consulting Kft-hez 2009-ben, ügyvezetőként csatlakozott.