Pályázatkezelés

Cégünk a különböző, Európai Uniós és hazai támogatási források felhasználásával finanszírozott pályázatok, projektek megvalósításához kapcsolódóan az alábbi tevékenységek elvégzését vállalja:

 • a projekthez illeszkedő támogatási források felkutatása, a megvalósítás finanszírozásának tervezése;
 • a támogatási portfólió kialakítása, közreműködés a projekt pénzügyi tervezése során;
 • a támogatási portfólió kialakítása, közreműködés a projekt pénzügyi tervezése során;
 • a kapcsolódó pályázati dokumentációk elkészítése, közreműködés a Támogatási szerződés megkötése során;
 • a pályázat keretében elnyert támogatás vonatkozó dokumentációinak (jelentések, elszámolás stb.) elkészítése;
 • a támogatási összeg igényléséhez szükséges elszámolási csomag összeállítása;
 • a kapcsolódó dokumentumok beszerzése, támogatás a szállítók részére a kapcsolódó dokumentumok (teljesítés-igazolások, átadás-átvételi jegyzőkönyvek stb.) elkészítése során;
 • közreműködés az esetlegesen felmerülő, a pályázati támogatáshoz kapcsolódó problémák megoldásában;
 • kapcsolattartás a Közreműködő Szervezet kijelölt munkatársaival;
 • rendelkezésre állás az esetleges helyszíni ellenőrzések során;
 • a közbeszerzések és szerződéskötések szakmai támogatása;
 • a projekt megvalósítása során keletkező dokumentumok Támogatási Szerződésnek megfelelő tárolása és kezelése, a pályázó iratkezelési és megőrzési szabályzatával összhangban.